Wat we doen

 Wij bieden u de volgende diensten:

  

Projectleiding

Wij verzorgen de volledige uitvoeringsfase van het project waarbij wij ons inspannen om de gevraagde kwaliteit binnen de gestelde tijd en het beschikbare budget te realiseren. Indien gewenst kunnen wij ook bemiddelen bij de invulling van het gehele uitvoeringsteam; projectleider, werkvoorbereider en uitvoerder.

  

Directievoering en Technisch Toezicht

Als opdrachtgever van een bouwproject wilt u de zekerheid dat er gebouwd wordt conform de gemaakte afspraken. Volkerink Projectrealisatie kan dit door middel van Directievoering en/of Technisch Toezicht voor u borgen. Het gaat hier om meer dan alleen een controle op het uitgevoerde werk. Door onze jarenlange ervaring weten wij waar de risico’s in het bouwproces zich voordoen en kunnen wij dit vroegtijdig bespreekbaar maken.

 

Verzorgen van calculaties en  aanbestedingen

Wij kunnen voor u de calculatie en de aanbestedingsdocumenten verzorgen. De kostprijsbegroting, het schrijven van het Plan van Aanpak, allemaal zaken welke we graag en vakkundig voor u uitvoeren.